( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Įstaigos vadovo 2021 m. veiklos ataskaita

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ bendruomenę kviečiu susipažinti su direktorės Renatos Danaitienės 2021 metų veiklos ataskaita.

2021 metų vadovo veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio bendruomenė per 10 dienų (iki sausio 29 d. imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo internetinėje svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl direktorės vertinimo lopšelio-darželio tarybai. Pasiūlymus siųsti lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Ingai Erikai Kurilavičienei el. paštu logopedas@kaunokulverstukas.lt

Lopšelio-darželio taryba per 15 dienų nuo direktoriaus veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi direktorės 2021 m. veiklos ataskaitą ir lopšelio-darželio bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl lopšelio-darželio direktorės 2021 metų veiklos įvertinimo.

Iš anksto dėkoju už vertinimus.

Pagarbiai,

Renata Danaitienė

Close Menu