( 8-37) 331 661 ld.kulverstukas@yahoo.com

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vasario 12 d.
Vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Archyvaras 641,51
Auklėtojas 727,30
Auklėtojų padėjėjos 539,30
Dietistas 782,59
Direktorius 1405,96
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
953,34
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1084,96
Pagalbinis darbininkas 501,05
Pagalbinis virtuvės darbininkas 404,52
Patalynės prižiūrėtojas 404,52
Raštvedys 902,93
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
992,46
Sandėlininkas
638,44
Valytojas 511,37
Virėjas 571,44
Pastatų priežiūros darbininkas 409,97

Informacija apie darbo užmokestį skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybinių, savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Informacija atnaujinta:

Close Menu