+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Direktoriaus darbotvarkė:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS
8.00   Gautų dokumentų, informacijos peržiūra

8.30   Administracinis pasitarimas

9.00   Veiklos procesų organizavimas

10.00 Veiklos stebėsena

12.00 Pietūs

12.30 Dokumentų, laiškų skaitymas, atsakymų rengimas

13.15 Bendravimas su darbuotojais

14.30 Dokumentų rengimas, pasirašymas

16.00 Interesantų priėmimas

7.00   Interesantų priėmimas

8.00   Gautų dokumentų, informacijos peržiūra

8.30   Administracinis pasitarimas

9.00   Veiklos procesų organizavimas

10.00 Veiklos stebėsena

12.00 Pietūs

12.30 Dokumentų, laiškų skaitymas, atsakymų rengimas

13.15 Darbuotojų pasitarimas, posėdis

14.45 Dokumentų rengimas, pasirašymas

16.00 Interesantų priėmimas

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS
11.00 Gautų dokumentų, informacijos peržiūra

11.30 Administracinis pasitarimas

12.00 Veiklos procesų organizavimas

12.30 Dokumentų, laiškų skaitymas, atsakymų rengimas

13.15 Bendravimas su darbuotojais

15.00 Pietūs

15.30 Dokumentų rengimas, pasirašymas

16.00 Veiklos stebėsena

17.30 Interesantų priėmimas

8.00 Gautų dokumentų, informacijos peržiūra

8.30 Administracinis pasitarimas

9.00 Veiklos procesų organizavimas

10.00 Veiklos stebėsena

12.00 Pietūs

12.30 Dokumentų, laiškų skaitymas, atsakymų rengimas

13.15 Bendravimas su darbuotojais

14.30 Dokumentų rengimas, pasirašymas

16.00 Interesantų priėmimas

PENKTADIENIS
7.30   Gautų dokumentų, informacijos peržiūra

8.30   Administracinis pasitarimas

9.00   Veiklos procesų organizavimas

10.00 Veiklos stebėsena

12.00 Pietūs

12.30 Dokumentų, laiškų skaitymas, atsakymų rengimas

13.30 Dokumentų rengimas, pasirašymas

 

 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė:

  Pirmadienis Antradienis
 8.00 val. Gautos informacijos ir dokumentų peržiūra

8.30 val. Administracinis pasitarimas

9.00 val. Vaikų lankomumo stebėsena

9.30 val. Mokytojų veiklos stebėsena ir priežiūra

11.00 val. Bendravimas su darbuotojais

12.00 val. Pietūs

12.30 val. Duomenų analizė ir apibendrinimas

14.30 val. Aktualios informacijos ruošimas ir viešinimas

8.00 val.Gautos informacijos ir dokumentų peržiūra

8.30 val. Administracinis pasitarimas

9.00 val. Vaikų lankomumo stebėsena

9.30 val. Mokytojų veiklos stebėsena ir priežiūra

11.00 val. Bendravimas su darbuotojais, interesantais

12.00 val. Pietūs

12.30 val. Pasiruošimas posėdžiui, pasitarimui

13.15 val. Metodiniai pasitarimai, pagalba mokytojams 

   Trečiadienis  Ketvirtadienis
 8.00 val. Gautos informacijos ir dokumentų peržiūra

8.30 val. Administracinis pasitarimas

9.00 val. Vaikų lankomumo stebėsena

9.30 val. Mokytojų veiklos stebėsena ir priežiūra

11.00 val. Bendravimas su darbuotojais, interesantais

12.00 val. Pietūs

12.30 val. Ataskaitų rengimas, duomenų analizė ir apibendrinimas

14.00 val. Metodinės konsultacijos mokytojams

15.00 val. Aktualios informacijos ruošimas ir viešinimas

16.00 val. Bendravimas su interesantais

 8.00 val. Gautos informacijos ir dokumentų peržiūra

8.30 val. Administracinis pasitarimas

9.00 val. Vaikų lankomumo stebėsena

9.30 val. Mokytojų veiklos stebėsena ir priežiūra

11.00 val. Bendravimas su darbuotojais

12.00 val. Pietūs

12.30 val. Duomenų analizė, apibendrinimas

14.00 val. Metodinės konsultacijos mokytojams

15.00 val. Ugdymo proceso stebėsena ir priežiūra

16.00 val. Bendravimas su interesantais

Penktadienis
10.30 val. Gautos informacijos ir dokumentų peržiūra

11.30 val. Ugdymo turinio planavimo priežiūra

12.00 val. Ugdymo proceso organizavimo priežiūra

14.30 val. Pietūs

15.00 val.  Dokumentų, ataskaitų rengimas

16.30 val. Interesantų priėmimas

Informacija atnaujinta:

Close Menu