( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Vaiko gerovės komisijos sudėtis (2017-09-05 direktoriaus įsakymas Nr. V-65)

Komisijos pirmininkė: Renata Danaitienė, direktorė
Nariai:
Asta Valaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga Erika Danauskienė, logopedė
Alma Lukošiūnienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra)
Daliutė Rainienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Giedrė Čepaitytė, specialioji pedagogė
Sandra Kavaliauskienė, auklėtoja
Giedrė Barštienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių specialių ugdymosi poreikių įvertinimo, švietimo pagalbos bei ugdymo pritaikymo proceso eiga

Informacija atnaujinta:

Close Menu