( 8-37) 331 661 ld.kulverstukas@yahoo.com

Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos, atliekamos funkcijos

Telefono nr.

El.pašto adresas

1.
Danaitienė Renata
aukštasis
magistras
III vadyb. kategorija
837 731732
ld.kulverstukas@yahoo.com
2. Valaitė Asta
aukštasis

magistras

III vadyb. kategorija direktorės pavaduotoja ugdymui 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
3.
 Balytienė Aldona
aukštesnysis Ūkio padalinio vadovas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com

Auklėtojos

4. Arlauskienė Inga aukštesnysis auklėtoja auklėtoja 837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

5. Barštienė Giedrė aukštasis auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo pedagogė 837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

6. Bartkuvienė Giedrė

aukštasis

auklėtoja metodininkė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

7. Bogušienė Marina

aukštasis

vyresn. auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

8.

Miliuvienė Rita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

9.

Gabinaitienė Zita aukštesnysis vyresn. auklėtoja auklėtoja 837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

10. Gintauskienė Indrė
aukštasis
 auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

11. Kavaliauskienė Sandra

aukštasis

vyresn. auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

12. Gruzdaitė Eglė
studijuoja Kauno Kolegijoje
auklėtoja 837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

13. Keršienė Jolanta

aukštasis

vyresn. auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

14. Mačiulienė Loreta
aukštasis
magistras

auklėtoja metodininkė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

15. Paužienė Edita aukštasis

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

16. Prapiestienė Iveta aukštasis

 auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

17. Stumbrienė Jolita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

18. Nida Jurkevičienė

aukštasis

auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

19. Vėsienė Jūratė

aukštesnysis

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

20. Voronko Viktorija

aukštasis

auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

21. Nediežda Vinogradova

aukštasis

auklėtoja

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

22. Švalbonaitė Rita

studij Kauno kolegijoje

 

auklėtoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

Specialistai

23..

Čižauskienė Rita

aukštesnysis

mokytoja metodininkė

muzikos pedagogė

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

24.

Kurilavičienė Inga Erika

aukštasis

magistras

logopedė metodininkė

logopedė

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

25.

Lukošiūnienė Alma

aukštasis

mokytoja ekspertė (kūno kultūra),

vyresn. aukl.

neformaliojo ugdymo mokytoja

837 331661

ld.kulverstukas@yahoo.com

26.
 Budrikienė Vilma
aukštasis
specialusis pedagoggas 
837 331661
ld.kulverstukas@yahoo.com
27.  Černiūtė Petraitienė Birutė
aukštasis IV kategorija psichologė 837 331661 vaikams.darzelis@gmail.com
Nepedagoginiai darbuotojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas
Užimamos pareigos,
atliekamos funkcijos
Telefono nr. El. pašto adresas
28. Aksamitauskienė Dalia sandėlininkas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
29. Argustienė Lina virėjas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
30. Bieliauskienė Ona virėjas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
31. Čepaitienė Aurelija auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
32. Driezas Vaidotas pastatų priežiūros darbininkas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
33. Gabinaitienė Ala auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
34. Gustienė Adelė auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
35. Jankauskienė Virginija auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
36. Klimanskienė Janina virėjas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
37. Madzevičienė Jolanta auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
38. Malašauskas Kęstutis budėtojas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
39. Ragelienė Aida raštvedys, archyvaras
837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
40. Rainienė Daliutė dietistas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
41. Sadinauskienė Jurgita auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
42. Staninaitė Valė valytojas 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
43. Ščesnavičienė Ingrida auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
44. Šidiškė Ina auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
45. Voronko Genovaitė kiemsargis 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
46. Zdanytė Daiva auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
47. Zinkevičienė Lina auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com
48. Žagelienė Jolanta auklėtojos padėjėja 837 331661 ld.kulverstukas@yahoo.com

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu