( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos, atliekamos funkcijos

Telefono nr.

El.pašto adresas

1.
Danaitienė Renata
aukštasis
magistras
III vadyb. kategorija
837 731732
direktorius@kaunokulverstukas.lt
2. Valaitė Asta
aukštasis

magistras

III vadyb. kategorija direktorės pavaduotoja ugdymui 837 331661 ugdymas@kaunokulverstukas.lt
3.
 Balytienė Aldona
aukštesnysis Ūkio padalinio vadovas 837 331661 ukis@kaunokulverstukas.lt

Mokytojos

4. Arlauskienė Inga aukštesnysis auklėtoja mokytojas 837 331661 pypliukai@kaunokulverstukas.lt
5. Barštienė Giedrė aukštasis mokytoja metodininkė mokytojas, dirbantis pagal PUP 837 331661 smalsuciai@kaunokulverstukas.lt
6. Bartkuvienė Giedrė

aukštasis

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

7. Bogušienė Marina

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

8.

Bukėnienė Vida

aukštesnysis

mokytojas metodininkas

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

9.

Miliuvienė Rita

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

10. Gintauskienė Indrė
aukštasis
mokytoja

837 331661

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

11. Kavaliauskienė Sandra

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

12. Mockienė Inga aukštesnysis mokytoja mokytojas, dirbantis pagal IUP 837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

13. Keršienė Jolanta

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

14. Mačiulienė Loreta
aukštasis
magistras

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

smalsuciai@kaunokulverstukas.lt

15. Paužaitė Eglė
studijuoja VDU

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

16. Bagdonienė Kristina aukštasis

 mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

pypliukai@kaunokulverstukas.lt

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

17. Stumbrienė Jolita

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

18. Jurkevičienė Nida

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

19. Vėsienė Jūratė

aukštesnysis

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

20. Voronko Viktorija

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

21.  Vinogradova Nadiežda

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

22. Sendžikienė Gabrielė

aukštasis

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

23. Švalbonaitė Rita

aukštasis

mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

24. Burneikienė Irena

aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

mokytojos padėjėja

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

Švietimo pagalbos specialistai

25..

Čižauskienė Rita

aukštesnysis

mokytoja metodininkė

muzikos mokytoja

837 331661

muzika@kaunokulverstukas.lt

26.

Kurilavičienė Inga Erika

aukštasis

magistras

logopedė metodininkė

logopedė

837 331661

logopedas@kaunokulverstukas.lt

27.

Lukošiūnienė Alma

aukštasis

mokytoja ekspertė (kūno kultūra),

vyresn. aukl.

menų mokytojas (judesio ir šokio)

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

28.
 Budrikienė Vilma
aukštasis
specialusis pedagoggas 
837 331661
info@kaunokulverstukas.lt
29.  Černiūtė Petraitienė Birutė
aukštasis IV kategorija psichologė 837 331661 vaikams.darzelis@gmail.com
30. Marazaitė Lilė aukštasis socialinis pedagogas socialinė pedagogė 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
31. Vasiliauskienė Loreta aukštasis logopedė logopedė 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
Nepedagoginiai darbuotojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas
Užimamos pareigos,
atliekamos funkcijos
Telefono nr. El. pašto adresas
32. Aksamitauskienė Dalia sandėlininkė 837 331661 sandelys@kaunokulverstukas.lt
33. Argustienė Lina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
34.. Čepaitienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
35. Sendžikas Darius pastatų priežiūros darbininkas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
36. Gabinaitienė Ala ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
37. Gustienė Adelė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
38. Paleckienė Rita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
39. Jonaitienė Neringa virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
40. Klimanskienė Janina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
41. Mačiulis Paulius Informacinių technologijų sistemų administratorius 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
42. Madzevičienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
43. Ragelienė Aida dokumentų specialistas 837 331661 rastine@kaunokulverstukas.lt
44. Sadinauskienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
45. Staninaitė Valė valytojas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
46. Štrimienė Asta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
47. Ščesnavičienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
48. Voronko Genovaitė kiemsargis 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
49. Zdanytė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
50. Zinkevičienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
51.. Žagelienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu