+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

 

Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 

Kvalifikacinė kategorija

 Pareigybės pavadinimas

(Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei)

Telefono nr.

El.pašto adresas

1.
Danaitienė Renata
III vadyb. kategorija
+37037 731732
+37060475911
direktorius@kaunokulverstukas.lt
2. Valaitė Asta III vadyb. kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui +37037 331661

+37060476032

ugdymas@kaunokulverstukas.lt
3.
 Balytienė Aldona
Ūkio padalinio vadovas +37037 331661

+37060476169

ukis@kaunokulverstukas.lt

Mokytojai

4. Arlauskienė Inga auklėtoja mokytojas +37037 331661 pypliukai@kaunokulverstukas.lt
5. Barštienė Giedrė mokytoja metodininkė mokytojas, dirbantis pagal PUP +37037 331661 smalsuciai@kaunokulverstukas.lt
6. Bartkuvienė Giedrė

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

+37037 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

7. Bogušienė Marina

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

8.

Bukėnienė Vida

mokytojas metodininkas

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

9.

Miliuvienė Rita

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

10. Gintauskienė Indrė mokytoja

+37037 331661

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

11. Kavaliauskienė Sandra

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

12. Mockienė Inga mokytoja mokytojas, dirbantis pagal IUP +37037 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

13. Keršienė Jolanta

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

14. Mačiulienė Loreta

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

+37037 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

smalsuciai@kaunokulverstukas.lt

15. Bagdonienė Kristina

 mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

pypliukai@kaunokulverstukas.lt

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

16. Stumbrienė Jolita

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

17. Jurkevičienė Nida

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

18. Vaitkuvienė Eglė

mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

19. Vėsienė Jūratė

mokytoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

20. Voronko Viktorija

vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

21.  Vinogradova Nadiežda vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

22. Sendžikienė Gabrielė vyresn. mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

23. Žilvė Rita mokytoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

+37037 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

24. Burneikienė Irena Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

mokytojo padėjėja

+37037 331661

info@kaunokulverstukas.lt

25.  Pečkaitytė Kamilė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

mokytojo padėjėja

+37037 331661

info@kaunokulverstukas.lt

Švietimo pagalbos specialistai

26..

Čižauskienė Rita

mokytoja metodininkė

muzikos mokytoja

+37037 331661

muzika@kaunokulverstukas.lt

27.

Kurilavičienė Inga Erika

logopedė metodininkė

logopedė

+37037 331661

logopedas@kaunokulverstukas.lt

28.

Lukošiūnienė Alma

mokytoja ekspertė (kūno kultūra),

vyresn. mokytoja

menų mokytojas (judesio ir šokio)

+37037 331661

info@kaunokulverstukas.lt

29.
 Budrikienė Vilma
specialusis pedagoggas  +37037 331661
info@kaunokulverstukas.lt
30.  Černiūtė Petraitienė Birutė
IV kategorija psichologė +37037 331661 vaikams.darzelis@gmail.com
31. Marazaitė Lilė socialinis pedagogas socialinis pedagogas +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
32. Vasiliauskienė Loreta logopedė logopedė +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
Nepedagoginiai darbuotojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas
Užimamos pareigos,
atliekamos funkcijos
Telefono nr. El. pašto adresas
33. Aksamitauskienė Dalia sandėlininkė +37037 331661 sandelys@kaunokulverstukas.lt
34. Argustienė Lina virėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
35.. Čepaitienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
36. Katinauskas Rimantas ūkio darbuotojas +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
37. Gabinaitienė Ala ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
38. Gustienė Adelė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
39. Paleckienė Rita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
40. Jonaitienė Neringa virėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
41. Klimanskienė Janina virėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
42. Mačiulis Paulius informacinių technologijų sistemų administratorius +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
43. Madzevičienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
44. Pociūnienė Dalia dokumentų specialistas +37037 331661 rastine@kaunokulverstukas.lt
45. Sadinauskienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
46. Purienė Dalia valytojas +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
47. Štrimienė Asta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
48. Katasanova Ingrida ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
49. Voronko Genovaitė kiemsargis +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
50. Zdanytė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
51. Zinkevičienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt
52.. Žagelienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja +37037 331661 info@kaunokulverstukas.lt

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu