( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos, atliekamos funkcijos

Telefono nr.

El.pašto adresas

1.
Danaitienė Renata
aukštasis
magistras
III vadyb. kategorija
837 731732
direktorius@kaunokulverstukas.lt
2. Valaitė Asta
aukštasis

magistras

III vadyb. kategorija direktorės pavaduotoja ugdymui 837 331661 ugdymas@kaunokulverstukas.lt
3.
 Balytienė Aldona
aukštesnysis Ūkio padalinio vadovas 837 331661 ukis@kaunokulverstukas.lt

Auklėtojos

4. Arlauskienė Inga aukštesnysis auklėtoja mokytojas 837 331661 pypliukai@kaunokulverstukas.lt
5. Barštienė Giedrė aukštasis auklėtoja metodininkė mokytojas, dirbantis pagal PUP 837 331661 smalsuciai@kaunokulverstukas.lt
6. Bartkuvienė Giedrė

aukštasis

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

7. Bogušienė Marina

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

8.

Miliuvienė Rita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

9. Gintauskienė Indrė
aukštasis
 auklėtoja

837 331661

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

10. Kavaliauskienė Sandra

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

11. Gruzdaitė Eglė
studijuoja Kauno Kolegijoje
mokytojas, dirbantis pagal IUP 837 331661

pypliukai@kaunokulverstukas.lt

12. Mockienė Inga aukštesnysis auklėtoja mokytojas, dirbantis pagal IUP 837 331661

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

13. Keršienė Jolanta

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

14. Mačiulienė Loreta
aukštasis
magistras

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

smalsuciai@kaunokulverstukas.lt

15. Paužaitė Eglė
studijuoja Kauno Kolegijoje

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

16. Prapiestienė Iveta aukštasis

 auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

17. Stumbrienė Jolita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

18. Nida Jurkevičienė

aukštasis

auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

19. Vėsienė Jūratė

aukštesnysis

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

20. Voronko Viktorija

aukštasis

auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

21. Nediežda Vinogradova

aukštasis

auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

22. Švalbonaitė Rita

studij Kauno kolegijoje

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

Specialistai

23..

Čižauskienė Rita

aukštesnysis

mokytoja metodininkė

muzikos mokytoja

837 331661

muzika@kaunokulverstukas.lt

24.

Kurilavičienė Inga Erika

aukštasis

magistras

logopedė metodininkė

logopedė

837 331661

logopedas@kaunokulverstukas.lt

25.

Lukošiūnienė Alma

aukštasis

mokytoja ekspertė (kūno kultūra),

vyresn. aukl.

menų mokytojas (judesio ir šokio)

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

26.
 Budrikienė Vilma
aukštasis
specialusis pedagoggas 
837 331661
info@kaunokulverstukas.lt
27.  Černiūtė Petraitienė Birutė
aukštasis IV kategorija psichologė 837 331661 vaikams.darzelis@gmail.com
Nepedagoginiai darbuotojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas
Užimamos pareigos,
atliekamos funkcijos
Telefono nr. El. pašto adresas
28. Aksamitauskienė Dalia sandėlininkė 837 331661 sandelys@kaunokulverstukas.lt
29. Argustienė Lina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
30. Bieliauskienė Ona virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
31. Čepaitienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
32. Driezas Vaidotas pastatų priežiūros darbininkas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
33. Gabinaitienė Ala ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
34. Gustienė Adelė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
35. Paleckienė Rita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
36. Klimanskienė Janina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
37. Madzevičienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
38. Ragelienė Aida raštvedys
837 331661 rastine@kaunokulverstukas.lt
39. Sadinauskienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
40. Staninaitė Valė valytojas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
41. Ščesnavičienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
42. Šidiškė Ina ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
43. Voronko Genovaitė kiemsargis 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
44. Zdanytė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
45. Zinkevičienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
46. Žagelienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu