( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos, atliekamos funkcijos

Telefono nr.

El.pašto adresas

1.
Danaitienė Renata
aukštasis
magistras
III vadyb. kategorija
837 731732
direktorius@kaunokulverstukas.lt
2. Valaitė Asta
aukštasis

magistras

III vadyb. kategorija direktorės pavaduotoja ugdymui 837 331661 ugdymas@kaunokulverstukas.lt
3.
 Balytienė Aldona
aukštesnysis Ūkio padalinio vadovas 837 331661 ukis@kaunokulverstukas.lt

Auklėtojos

4. Arlauskienė Inga aukštesnysis auklėtoja mokytojas 837 331661 pypliukai@kaunokulverstukas.lt
5. Barštienė Giedrė aukštasis auklėtoja metodininkė mokytojas, dirbantis pagal PUP 837 331661 smalsuciai@kaunokulverstukas.lt
6. Bartkuvienė Giedrė

aukštasis

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

7. Bogušienė Marina

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

8.

Miliuvienė Rita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

9. Gintauskienė Indrė
aukštasis
 auklėtoja

837 331661

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

10. Kavaliauskienė Sandra

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

drasuciai@kaunokulverstukas.lt

11. Gruzdaitė Eglė
aukštasis
auklėtoja mokytojas, dirbantis pagal IUP 837 331661

pypliukai@kaunokulverstukas.lt

12. Mockienė Inga aukštesnysis auklėtoja mokytojas, dirbantis pagal IUP 837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

13. Keršienė Jolanta

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

ciauskuciai@kaunokulverstukas.lt

14. Mačiulienė Loreta
aukštasis
magistras

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal PUP

837 331661

kodelciukai@kaunokulverstukas.lt

smalsuciai@kaunokulverstukas.lt

15. Paužaitė Eglė
studijuoja VDU

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

16. Bagdonienė Kristina aukštasis

 –

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

pypliukai@kaunokulverstukas.lt

mazyliai@kaunokulverstukas.lt

17. Stumbrienė Jolita

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

trepsiukai@kaunokulverstukas.lt

18. Jurkevičienė Nida

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

gudruciai@kaunokulverstukas.lt

19. Vėsienė Jūratė

aukštesnysis

auklėtoja metodininkė

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

20. Voronko Viktorija

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

21.  Vinogradova Nadiežda

aukštasis

auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

pabiruciai@kaunokulverstukas.lt

22. Sendžikienė Gabrielė

aukštasis

vyresn. auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

linksmuciai@kaunokulverstukas.lt

23. Švalbonaitė Rita

aukštasis

auklėtoja

mokytojas, dirbantis pagal IUP

837 331661

snekuciai@kaunokulverstukas.lt

24. Burneikienė Irena

aukštasis

mokytojos padėjėja

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

25. Pinchasevičienė Laura vidurinis su profesine kvalifikacija

mokytojos padėjėja

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

Specialistai

26..

Čižauskienė Rita

aukštesnysis

mokytoja metodininkė

muzikos mokytoja

837 331661

muzika@kaunokulverstukas.lt

27.

Kurilavičienė Inga Erika

aukštasis

magistras

logopedė metodininkė

logopedė

837 331661

logopedas@kaunokulverstukas.lt

28.

Lukošiūnienė Alma

aukštasis

mokytoja ekspertė (kūno kultūra),

vyresn. aukl.

menų mokytojas (judesio ir šokio)

837 331661

info@kaunokulverstukas.lt

29.
 Budrikienė Vilma
aukštasis
specialusis pedagoggas 
837 331661
info@kaunokulverstukas.lt
30.  Černiūtė Petraitienė Birutė
aukštasis IV kategorija psichologė 837 331661 vaikams.darzelis@gmail.com
Nepedagoginiai darbuotojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas
Užimamos pareigos,
atliekamos funkcijos
Telefono nr. El. pašto adresas
1. Aksamitauskienė Dalia sandėlininkė 837 331661 sandelys@kaunokulverstukas.lt
2. Argustienė Lina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
3. Bieliauskienė Ona virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
4. Čepaitienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
5. Driezas Vaidotas pastatų priežiūros darbininkas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
6. Gabinaitienė Ala ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
7. Gustienė Adelė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
8. Paleckienė Rita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
9. Klimanskienė Janina virėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
10. Madzevičienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
11. Pociūnienė Dalia dokumentų specialistas 837 331661 rastine@kaunokulverstukas.lt
12. Sadinauskienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
13. Staninaitė Valė valytojas 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
14. Ščesnavičienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
15. Shynkarenko Tamara ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
16.. Voronko Genovaitė kiemsargis 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
17. Zdanytė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
18. Zinkevičienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt
19.. Žagelienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 837 331661 info@kaunokulverstukas.lt

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu