( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas” yra Kauno Dainavos seniūnijoje, gausiai apgyvendintame daugiabučių mikrorajone.

Įstaigoje veikia 11 (dieninių) grupių: 3 ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m. amžiaus vaikai); 6 ikimokyklinio ugdymo (3 -6 m. amžiaus vaikai); 2 priešmokyklinio ugdymo (5/6 – 7 m. amžiaus vaikai).

Vietų skaičius įstaigos grupėse 195 . Laisvos vietos 4, priešmokyklinio ugdymo grupėse.

Įstaigoje yra sporto ir muzikos menės, logopedo, masažuotojo kabinetai, įrengtas „Bendruomenės kambarys” ir bibliotekėlė.

Įstaigos bendruomenė teikia prioritetą lankančių vaikų, tėvų, pedagogų sveikatos stiprinimui, dalyvaudama sveikatą stiprinančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Sveikas darželis” programoje; respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje;  vaikų mitybos gerinimo programose „Vaisių ir daržovių parama”, „Pienas vaikams”.

Įstaigos ugdytiniai, skatinami iniciatyvių ir kūrybingų pedagogų, aktyviai dalyvauja įvairiose renginiuose, sporto šventėse bei varžybose mieste bei respublikoje.
Tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai”.įstaigos komanda yra ne kartą įrodžiusi savo gebėjimą susitelkti siekiant nugalėtojo vardo.
Kūno kultūros pedagogės Almos Lukošiūnienės pastangomis suburtame krepšinio būrelyje savo sportinius gebėjimus lavina įvairaus amžiaus (5 – 7 m.) įstaigos ugdytiniai. Įstaigos krepšinio komanda yra iškovojusi prizines II ir III vietas Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtinių Olimpinio festivalio, skirto Tarptautinei kovos su agresija prieš vaikus dienai pažymėti, trikrepšio varžybose (2012 m. birželio mėn.).
Kasmet Kauno mieste organizuojamame sporto renginyje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė” įstaigos ugdytinių komanda yra ne kartą iškovojusi prizines vietas (2011 m. lankų mėtyme iškovota I vieta, II vieta bendroje komandos įskaitoje).
Įstaigos pedagogai ir ugdytiniai yra nuolatiniai Dainavos seniūnijos organizuotuotų renginių meninių programų organizatoriai ir dalyviai.
Kasmet vykdomi bendri tęstiniai projektai su kitomis Kauno ikimokyklinėmis įstaigomis:
Bendras Kauno lopšelių-darželių „Kūlverstukas”, „Smalsutis”, „Saulutė”, „Nežiniukas”, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Mano miestas – Kaunas”;
Kauno lopšelių-darželių „Kūlverstukas”, „Gandriukas”, darželio „Šarkelė” bendras projektas „Norime augti sveiki draugų būryje”.

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu