+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas” yra Kauno Dainavos seniūnijoje, gausiai apgyvendintame daugiabučių mikrorajone.

Įstaigoje veikia 11 (dieninių) grupių: 3 ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m. amžiaus vaikai); 6 ikimokyklinio ugdymo (3 – 6 m. amžiaus vaikai); 2 priešmokyklinio ugdymo (5/6 – 7 m. amžiaus vaikai).

Vietų skaičius įstaigos grupėse 199. Laisvos vietos lopšelio grupėse – 3; darželio grupėse – 11,  priešmokyklinio ugdymo grupėse – 10.

Įstaigoje yra sporto ir muzikos menės, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo ir dailės kabinetai, įrengtas „Bendruomenės kambarys” ir bibliotekėlė.

Įstaigos bendruomenė teikia prioritetą lankančių vaikų, tėvų, pedagogų sveikatos stiprinimui, dalyvaudama sveikatą stiprinančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Sveikas darželis” programoje;  vaikų mitybos gerinimo programose „Vaisių ir daržovių parama”, „Pienas vaikams”.

Įstaigos ugdytiniai, skatinami iniciatyvių ir kūrybingų pedagogų, aktyviai dalyvauja įvairiose renginiuose, sporto šventėse bei varžybose mieste bei respublikoje. Tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai” įstaigos komanda yra ne kartą įrodžiusi savo gebėjimą susitelkti siekiant nugalėtojo vardo. Lopšelio-darželio vaikai yra tapę „Lietuvos mažųjų žaidynės – 2021“ finalininkais, aktyviai dalyvaujantys respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų trikrepšio festivalyje. Įstaigos pedagogai ir ugdytiniai yra nuolatiniai Dainavos seniūnijos organizuotų renginių meninių programų organizatoriai ir dalyviai.
Bendradarbiaujama su Kauno Kolegija, geroji darbo patirtis perduodama Justino Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo studentams, o įstaiga turi galimybę įdarbinti pažangius, aktyvius mokytojus.

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu