( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Įstaigos tarybos sudėtis (patvirtinta Kauno lopšelio-darželio direktoriaus 2021-02-11 įsakymu Nr. V-20 „Dėl lopšelio-darželio tarybos sudėties tvirtinimo”):

Pirmininkė Inga Erika Kurilavičienė, logopedė, pedagogų atstovė.
Sekretorė Jolanta Keršienė, mokytoja, pedagogų atstovė.
Nariai:
Sandra Kavaliauskienė, mokytoja, pedagogų atstovė.
Aldona Balytienė, ūkio padalinio vadovas, kitų darbuotojų atstovė.
Ingrida Ščesnavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, kitų darbuotojų atstovė.
Janina Klimanskienė, virėja, kitų darbuotojų atstovė.
Tėvų atstovai:
Taira Zajenčkauskienė
Lina Leliaišienė
Loreta Bartkutė

 

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu