+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt
Įstaigos vizija. Atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje vaikas laisvai, kūrybiškai ir pagal individualius poreikius ugdosi, skatinamas darnios, motyvuotos, kryptingos šeimos ir įstaigos darbuotojų veiklos, sveikose, šiuolaikiškose išorės ir vidaus erdvėse.
 
Įstaigos misija. Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinant 1,5-6(7) metų vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, sudarant galimybę ugdytis pagal individualius gebėjimus ir galias. Kartu su šeima plėtoti šiuolaikiniam gyvenimui ir ugdymui(si) būtinas kompetencijas, užtikrinant sėkmingą mokymąsi mokykloje.

Informacija atnaujinta:

Close Menu