+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

2014 m. gegužės mėn. pabaigoje – spalio mėn. pradžioje Kauno lopšelyje-darželyje “Kūlverstukas” buvo vykdoma tėvų, vaikų ir pedagogų apklausa dėl bendrų susitarimų apie ugdymo kokybę įstaigoje. Apklausos rezultatai buvo apibendrinti diskusijoje,„Kaip aš suprantu gerą ugdymą lopšelyje-darželyje?”, vykusioje 2014 m. spalio 15 d.

Tėvų ir pedagogų susitarimai dėl ugdymo kokybės:

  •  Į vaiką orientuotas ugdymas: vaiko individualių poreikių nustatymas ir galių atskleidimas bei stiprinimas (ugdymo individualizavimas), kūrybiškumo ugdymas.
  • Kvalifikuoti pedagogai, betarpiškai bendraujantys su vaiku.
  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė
  • Saugi ugdomoji aplinka (grupių ir lauko aikštelių)
  • Pozityvus pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais
  • Vaiko psichinių galių ir fizinės sveikatos saugojimas
  • Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas ir plėtojimas
  • Sudarytos sąlygos papildomam ugdymui (dailei, anglų k.)

 Vaikų nuomonė apie darželį, kuriame gera būti:

 Matas: „Kad būtų auklėtoja Vida, kad būtų tikras didžiulis batutas“.

Greta: „Dvi dienas daryti darbelius, o dvi dienas žaisti“.

Adomas: „Kad vaikai nerėkautų, tyliai kalbėtųsi“.

Marius: „Patinka šitam darželyje žaisti futbolą, su minkštais baldais, noriu, kad būtų mašina su vairu, mygtukais ir pedalais“.

Laurynas: „Kad būtų gitara ir televizorius“.

Monika: „Groti pianinu patinka“.

Nojus L.: „Patiktų darželyje žaisti tik krepšinį“.

Luknė: „Trūksta lego žaidimų“.

Ervinas „Kad niekas neužgautų ir būtų daugiau darbų su pratybom, kad daugiau auklėtojų būtų“

Ignas M.: „Kad grupėje būtų kompiuteris“.

Domantas „Kad būtų daug žaislų“.

Gerda: „Kad darželis būtų arčiau mamos darbo, kad mamai nereiktų toli važiuoti. Noriu, kad būtų daug pratybų ir lankstymų“.

Informacija atnaujinta:

Close Menu