+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt
Mokytoja, dirbanti pagal IUP  Rita Žilvė
Mokytoja, dirbanti pagal IUP  Viktorija Voronko
IU mokytojos padėjėja Adelė Gustienė
„Šnekučių“ grupės ugdymo prioritetai:
– individualiai bendrauti su vaiku, sudaryti saugią grupės aplinką – pastebėti kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus;
– bendradarbiauti su vaikų tėveliais – drauge dalyvauti šventėse, vakaronėse, ekskursijose;
– puoselėti individualias vaiko fizines galias – skatinti vaiko fizinį vystymą(si) ir aktyvumą;
– daugiau dėmesio skirti vaiko meninei veiklai.

Informacija atnaujinta:

Close Menu