( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Aktuali informacija tėvams dėl vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo karantino laikotarpiu

Gerb. Tėveliai,

prašome susipažinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymu „Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis” (Įsakymas A-1537)

Ugdytinių tėvai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, esant būtinybei, skubiai gali pateikti lopšelio-darželio direktorei kreipimąsi (forma pridedama) dėl vaiko(ų) priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo paslaugų teikimo. Kartu reikalinga pateikti tėvų darbdavių pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje arba kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose dėl šeimos socialinės gerovės situacijos. Dokumentai bus nagrinėjami ir pateikiami Švietimo skyriui. Vaikai, Švietimo skyriaus atsakingų asmenų sprendimu, bus nukreipiami į dirbančias ir šias paslaugas karantino metu teikiančias įstaigas. Mūsų lopšelis-darželis šių paslaugų karantino metu neteikia.

Ugdymo įstaigą, kurioje vyks Jūsų vaiko priežiūra, parinks Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Prašymus ir kitus dokumentus pateikti el. paštu – info@kaunokulverstukas.lt iš savo asmeninio pašto arba atnešti į Kauno lopšelį-darželį ,,Kūlverstukas” darbo dienomis nuo 9 iki 14 val. (kreipimosi forma)

Prašome labai atsakingai apsvarstyti poreikį dėl vaiko ugdymo įstaigos lankymo.

 

Close Menu