( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Mūsų lopšelio-darželio mažieji dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose”

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas” lopšelio grupių „Mažyliai“, „Pypliukai“, „Trepsiukai“ vaikai kurdami darbelius „Akvariumas”, stebėdami vandens pasaulio gyventojus plėtojo aplinkos pažinimą, lavino kūrybiškumą. 

Patys mažiausi vaikučiai, paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Kovo 11-ąją, iš savo delniukų sukūrė Lietuvos trispalvę.

Besiruošdami Velykų šventei, lopšelio grupių vaikai kartu su tėveliais margino, piešė, spalvino margučius, panaudodami įvairią dailės techniką.

Lopšelių grupių projektas „Senis besmegenis”. Su naminiu pagamintu modelinu iš krakmolo ir aliejaus lipdėme sniego senius besmegenius. Lavinom kūrybiškumą, smukliąją motoriką.

Lopšelio grupių vaikučiai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Šalikėlį mezgu, medį apkabinu” pagal tarptautinį eTwinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“. Lopšelio grupių vaikai įvairiomis dekoravimo priemonėmis papuošė mamyčių megztus šalikus kuriais apjuosė medžius savo lopšelio-darželio teritorijoje.

Kasdienių įgūdžių ugdymas veikloje „Man skanu“ skatino mažuosius jaustis savarankiškais, plėtojo vaikų supratimą apie vaisių ir daržovių įvairovę, skatino sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

Parengė: mokytoja Indrė Gintauskienė

 

Close Menu