( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Nuotolinis susitikimas „Gamta ir aš. Žalioji palangė” su Kauno lopšeliu-darželiu „Malūnėlis” pagal tarptautinį eTwinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“

Sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveika mokykla“ tinklo narės Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ir Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ vykdydamos programą „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“, tinklaveikoje organizavo nuotolinį susitikimą gamtamoksline tema „Gamta ir aš. Žalioji palangė“. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos grupėse organizavo įvairias veiklas gamtos pažinimo, gamtosaugos, estetinio suvokimo ir emocinių vertybių ugdymo temomis. Vaikai, padedami mokytojų, grupėse pasėjo/pasisodino įvairių daržovių, gėlių, kitų augalų sėklų/daigų, juos prižiūrėjo, stebėjo augalų vystymąsi skirtingomis sąlygomis, gaminosi kalendorių, kuriame fiksavo augalų augimo pokyčius. Taip pat piešimo priemonėmis kūrė dailės darbelius grupėje auginamų augalų tema. 2021 m. gegužės 12 d. google meet aplinkoje vaikai pasidalino įgyta patirtimi sėjant/sodinant augalų sėklas/daigelius, pristatė grupėje auginamus augalus pasakydami jų pavadinimus, trumpai papasakojo apie augalų priežiūrą ir auginimo sąlygas.

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Valaitė

Close Menu