( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas per meninę raišką

Ikimokyklinio amžiaus vaikų patirtis, žinios, sąvokos, gebėjimai ir pažiūros šiame vaiko amžiuje dar tik formuojasi, tuo pačiu, mokymosi metu vaikai suvokia savo jausmus ir požiūrį į save, į kitus bei į patį mokymąsi. Svarbu suprasti vaiką, jį išklausyti, leisti laisvai reikštis jo fantazijai ir mokyti pažinti savo jausmus. Pažinti savo jausmus, suprasti save ir kitus, mokytis naujo vaikui padeda meninė raiška. 

Įgyvendinant 2020 – 2021 m. m. eTwinning tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose”  tobulėjo vaikų emocijų ir patirties raiška, atsispindėjusi jų kūrybiniuose darbeliuose ir piešiniuose, tyrinėjimai ir eksperimentavimai ugdė vaikų kūrybiškumą, renginiai tinklaveikoje plėtė vaikų supratimą ir žinias apie IKT panaudojimo galimybes, vaikai ugdėsi viešojo kalbėjimo įgūdžius. Smagios, netikėtos ir įdomios veiklos labai patiko vaikams, skatino jų susidomėjimą veikla.

Parengė: meninio ugdymo mokytoja Nida Jurkevičienė

Close Menu