( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Informacija tėveliams dėl covid-19 atvejo grupėje

Mieli tėveliai,

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas” grupės „Drąsučiai” 1 darbuotojai gruodžio 31 d. diagnozuotas COVID-19. Darbuotoja grupėje gruodžio 31 d. nedirbo. Nuo gruodžio 31 d. iki sausio 11 d. imtinai grupėje „Drąsučiai” įvedamas infekcijos plitimą ribojantis režimas. Tuo laikotarpiu ugdymas grupės „Drąsučiai” vaikams organizuojamas nuotoliniu būdu. Karščiuojančių asmenų grupėje nenustatyta. Iš artimą kontaktą turėjusių asmenų yra grupės mokytojos ir 4 grupės vaikai (15 vaikų nelanko dėl paskelbto šalyje karantino).

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas” grupės „Kodėlčiukai” 1 darbuotojai lapkričio 30 d. diagnozuotas COVID-19. Darbuotoja grupėje lapkričio 30 d. nedirbo. Nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 9 d. imtinai grupėje „Kodėlčiukai” įvedamas infekcijos plitimą ribojantis režimas. Tuo laikotarpiu ugdymas grupės „Kodėlčiukai” vaikams organizuojamas nuotoliniu būdu. Karščiuojančių asmenų grupėje nenustatyta. Iš artimą kontaktą turėjusių asmenų yra grupės mokytojos ir 10 grupės vaikų (9 vaikai nelanko dėl paskelbto šalyje karantino).

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas” grupės „Pypliukai” 1 darbuotojai lapkričio 25 d. diagnozuotas COVID-19. Darbuotoja grupėje nebedirbo nuo lapkričio 24 d. (antradienio). Nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 6 d. imtinai grupėje „Pypliukai” įvedamas infekcijos plitimą ribojantis rėžimas. Tuo laikotarpiu ugdymas grupės „Pypliukai” vaikams organizuojamas nuotoliniu būdu. Karščiuojančių asmenų grupėje nenustatyta. Iš artimą kontaktą turėjusių asmenų yra grupės mokytoja,  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja ir 8 grupės vaikai (6 vaikai nelanko  dėl paskelbto Kauno mieste karantino).

Grupėse ir laiptinėse pritaikyta pakartotinė, papildoma dezinfekcija. Kitos grupės dirba įprastiniu režimu. Niekam daugiau nei savizoliacijos, nei infekcijų plitimą ribojančio režimo taikyti nereikia.

Bendravimas su personalu vykdomas nuotoliniu būdu, per el. dienyną „Mūsų darželis”, el. paštą, telefonu ir/ar saugiu atstumu, dėvint veido apsaugos priemones.

Esant pokyčiams visa informacija bendruomenei apie COVID-19 pateikiama mūsų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje adresu: https://www.kaunokulverstukas.lt/naujienos/

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ (atsisiųsti ATMINTINĖ saviizoliacijai)

Ką reiktų daryti, jei nustatytas covid-19 (atsisiųsti NVSC Algoritmai)

Close Menu